Letra M

Mialfo

Imprempta de Castelló, inaugurada en juliol de 1932, i de la que era co-propietari el vinarossenc Sebastià Albella, casat amb Teresa Redó; eren pares del prestigiòs uròleg Francesc Albella Redó. En ella es va confeccionar durant molts anys el Setmanari Vinaroz, a partir de 1963, segona època, de tamany més granManuel Foguet, ja com a bibliotecari, viatjava a Castelló en tren totes les setmanes per a la seua confecció. Cal dir que quasi tot el “Diariet” l’ escribia ell a màquina, posant als peus dels articles diferents pseudònims.

Comment here

53 − = 50