Letra M

Mestre de gramática

Entre els mestres de l’Aula de Gramàtica destacaren: LOCELLA FERRER, Fra Màxim Tomàs. (Vinaròs 14-X.-1696). De l’Ordre de Montesa. Escriptor humanista i professor. Dirigí els estudis dels seus intel.ligents nebots Francesc Locella (Conseller del Real y Supremo Concejo de Castilla) i Rafel Lasala (bisbe). Fou “Mestre de Gramàtica” de l’Aula de Vinaròs per oposició guanyada l’any 1732 (8 d’agost) i que ja regentava des de 1723. Anteriorment exercia eixe mateix càrrec a Xèrica.. En 1799 es van fer oposicions a mestre de Gramàtica, que foren celebrades a Castelló en 23 de desembre, sent agraciats per als majors el Dr. Torres i per als menors Bernat de Crevillent (J. A. Balbas, en “El libro de la Provincia de Castellón”, 1892). Vegeu Aula de Gramàtica.

Comment here

31 + = 37