Letra M

Meseguer Moloina, Fra Raimundo

(Vinaròs  7-I-1737 – 21-V- ?).  Més conegut com Fra Bartolomé de Vinaròs. Missioner caputxí, company de Fra Antoni de Vinaròs. En abril de 1755 va vestir l’ hàbit i posteriorment seria ordinat sacerdot.  Amb una vintena de companys es va embarcar cap a Venesuela, arribant a La Guayra en abril de 1755. Va exercir la seua missió en Calabazo, Toco i San Lorenzo, en la regió del “Rio Hacha”, a l’ est d’ Orino. Es coneix la data del dia i mes de la seua mort però no l’ any exacte.

Comment here

55 − 53 =