Letra M

Meseguer i Costa, Regina. Sor Regina de la Creu

(Vinaròs,?.). Monja. Carmelita descalça. Apareix citada en el convent de Valladolid en 1917 i en juliol de 1926 ostentava el càrrec de Priora del referit convent.

Comment here

4 + 3 =