Letra M

Merced, Ntra. Sra. de la

Imatge que acompanya en les processons de la setmana santa vinarossenca al Crist Captiu. Va ser adquirida en 2004 a l’imaginer Manuel Martín Nieto, de Morón de la Frontera. La peanya es transportada per dones.

Comment here

+ 8 = 12