Letra M

Membrillera, Frederic

Enginyer del port. A ell es deuen dos dibuixos, un del plànol de la ciutat de 1820 amb alguns errors de bulto (aparèix el convent de la Divina Providència que encara no estava construït) i un del port de l’any 1900. El seu descendent Frederic Gómez de Membrillera va regalar a “Amics de Vinaròs” els dos dibuixos i va cedir per a historiar-lo el retrat de l’alcalde Estanislao Huguet a Joan Bover.

Comment here

− 1 = 1