Letra M

Mediterráneo, El

mediterraneoSetmanari local autotitulat «Revista científica – literaria y de intereses materiales». Va aparèixer l’1 de juliol de 1882 i va cessar el 24 de desembre del mateix any, apareixent tant sols 24 números. Era el seu director el tantes vegades nomenat impressor Joan Botella Carbonell, el qual tenia el seu taller tipogràfic en el carrer Sant Jaume, número 2 i feia una tirada de cada exemplar de 500. Curiosament no apareixia els diumenges com era habitual si no que des del primer número s’anuncia que surt a la llum els dies 1, 8, 15 i 24 de cada mes. De dit periòdic local es conserva tota una col.lecció completa enquadernada, en mans del Sr. J. A. Gómez Sanjuán. Dit periòdic, en el qual el senyor Botella apareix com a director, impressor, colaborador (autor de poesies), pareix que encobria i serví d’òrgan de la maçoneria implantada i establerta a Vinaròs per eixos anys.

Comment here

68 − = 64