Letra M

Mayó Sires, Agustí Francesc

(Vinarós ?-?). Fill de Francesc de Paula Mayó. Com a síndic de l’Ajuntament havia jurat solemnement (dia 16 de juliol) la nova constitució de 1837 i va compil.lar un padró de cases aptes per a allotjar tropes, datat el 22 de febrer de 1839. Obtinguè el càrrec d’alcalde de Vinaròs des del 13 d’agost de 1856 fins a l’acabament de l’any. El 26 del mateix mes va sol.licitar a la Reina Isabel II una casa de Misericòrdia per als vellets desemparats, a la que es destinaria el 80 per cent de les vendes de les finques de propis, sent aprovada dita petició el 15 i 24 de setembre.

Comment here

+ 55 = 62