Letra M

Mayó, Carreronet de

Nom que es donava als anys vint a un carreronet sense sortida o atzucac que hi havia al carrer Socors, anomenat d’Ortembach o entrada a l’hort de Paco “Saleta” i que en temps moderns es convertiria en l’actual Avinguda Doctor Fleming.

Comment here

+ 3 = 5