Letra M

Marzá Beltran, Joan Francesc

(Vinaròs?). Arquitecte Tècnic. Va finalitzar els seus estudis en gener de 1981 havent presentat el projecte final de carrera en l’Escola d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Comment here

+ 22 = 27