Letra M

Martinenca

Topònim. Nom d’una de les partides del terme municipal. Es citada en el padró de riqueses de l’ajuntament de 1811. Possiblement face referencia a una de les partides del terme d’Alcanar que es troba tocant de la mar, junt a la carretera que va a Sant Carles.

Comment here

65 − = 59