Letra M

Maria Auxiliadora, Avinguda de

mariaDeuria celebrar la festa de carrer el 24 de maig. Aquest va naixer com a tal en sessió de l’Ajuntament en sessió del 26 d’octubre de 1965. Es la perllongació del carrer de la Mare de Déu. Compren el tram de carrer que va des de l’avinguda de la Llibertat fins la via del tren i es coneixia abans com «Camí del cementeri», nom popular amb el que encara es seguia coneixent uns deu anys després. En dit carrer es troba la “Piscina” i el “Pas Soterrani” per baix de la Carretera Nacional 340.

Comment here

+ 14 = 17