Letra M

Mare de Déu del Roser o Rosari, Carrer de la

ROSARIO, Calle delCelebra la seua festivitat el 7 d’octubre. També es coneixia amb el nom de carrer de l’Arc i era on es troba l’antic edifici del Consell o primitiu Ajuntament, edifici notabilíssim del segle XV, on es reunirien possiblement els compromisaris del Compromís de Casp. Té en la part de baix la seua llotja d’estil gòtic com la tenen tots o quasi tots els ajuntaments primitius de la comarca (Catí, La Pobla de Benifassar, Cinctorres, Culla, etc.) Es va dir també carrer de la Carniceria per eixe motiu ja que les llotges eren per a negociar el preu de la llana i posteriorment per a carniceries. La construcció de l’Ajuntament en forma d’arcades apretades en mig de la població murada denota que les cases estarien ja molt constrenyides dins del recinte i per aquest motiu s’hauria d’aprofitar eixe espai en alt, al qual s’accedia per unes escales de pedra exteriors. Té en la finestra gòtica amb gelosia l’escut més antic de la població format per una ala aixecada dins d’un losange. Res segurament té a vore dit escut amb el senyor d’Alòs, mai documentat històricament a Vinaròs sino un resultat d’escut parlant de voler identificar el nom de la nostra població de Vinalaròs amb una «Vinya d’Alòs», per ser sempre el nostre poble un empori del vi.

Comment here

5 + 5 =