Letra M

Manso de Velasco, Virrei del Perú

mansoUn descendent d’aquest personatge, Lluís Nicolàs Manso i Morales, Marqués de Ribas del Río Jarama es va casar amb la vinarossenca Teresa Mayó Sirés i van ser propietaris del molí de fabricar paper d’encigarrar denominat llavors de San José i desprès de l’Hospital, situat a la vora del riu Sénia i prop d’aquella població. Foren per tant els successors de Joan Baptista Lostau, l’anterior propietari del molí. Pareix que alguns investigadors o historiadors van consultar els llibres parroquials i el rector mossèn Enric Porcar va posar l’esquella al gat difonent que un virrei del Perú era vinarossenc, cosa per tant no certa. Gómez Sanjuán de seguida va picar i va escriure sobre J. A. Manso en el setmanari “Vinaròs” del 3 de febrer de 2001.

Comment here

6 + 1 =