Letra M

Mancisidor Arias-Valdés, Tomás

(Vinaròs 1931 – 1964). Tècnic Mecànic en Senyals Marítimes. En febrer de 1960 es destinat com a tal a l’illa de Dragonera. Posteriorment exerciria el mateix càrrec a les Columbretes (gener de 1961), morint en les mateixes illes el 18 de novembre de 1964.

Comment here

72 − = 69