Letra M

Mallor

Topònim. Nom d’una de les partides del terme municipal citada així en el padró de riqueses de l’Ajuntament de 1811. Podria tractar-se d’una errada ja que segurament és o deuria ser mallol, en castellà mayuelo. Josep M. Palacios no recull aquest nom com a partida de terme en el seu Atlas.

Comment here

91 − = 81