Letra M

Majorals

Són els animadors i encarregats de sufragar les despeses de les festes a canvi de fer ostentació i presidir-les. Entre els majorals més remarcables es troben els immemorials del Santíssim (quatre), que sufragaven certes despeses i presidien les processons de Setmana Santa i Corpus; els de Sant Antoni (quatre) que sufraguen la foguerada i festa del sant a l’ermita; els de les festes de carrer, que organitzen la festa al seu entendre; majorals de Sant Sebastià en les antigues colònies vinarossenques de Barcelona, València, Madrid, etc, un tant emmortides els darrers anys.

MAJORALS DEL SANTÍSSIM. Vegeu Confraria de la Sang.

Comment here

50 − 42 =