Letra M

Maestrazgo

MaestrazgoButlletí o publicació política del carlisme comarcal aparegut en 1972, fundat pels alcaldes de Vinaròs i Ulldecona, Francesc Balada i Ramon Forcadell respectivament. Pareix que també l’imprimia Mialfo de Castelló. No tenia aparició definida ja que en abril de 1973 surt el solt corresponent als números 9 i 10. Portava com a subtítols les paraules «Dios, Patria, Fueros, Rey». En el referit número apareix una extensa mostra de la jornada carlina que es va promoure en Vinaròs vuit anys abans, el 19 d’abril de 1964, en la que intervingueren militars i polítics ex-combatents. Amb el títol de “Operación Maestrazgo” ha publicat un llibre Jose Mª Domingo Arnau en maig de 1998, en el que apareixen nombroses referències a Vinaròs, així com a Balada, a la data del dia 19-IV-1964, a simpatitzants carlins vinarossencs, etc.

Comment here

1 + 2 =