Letra M

Macip, Fra Baptista

(Vinarós). Es cita a Fra Baptista Macip de Vinaròs a qui se li escriu en 2-VIII-1818 per a que prediqués el primer sermó del tridu que amb motiu del nou altar i les grans festes i solemníssimes processons es celebrarien en 1818. (Gallego Ferrer i Gregori Albiol. «Presentació i propostes d’estudi d’una processó a Benicarló, 1818». en «II Congrés d’Història i Filologia de la Plana». Nules, abril 1990.)

Comment here

90 − 81 =