Letra M

Macers

macerEmpleats municipals que eren portadors de maces de plata en els actes oficials i processons en que intervenia l’Ajuntament amb solemnitat. Anaven revestits amb ampuloses dalmàtiques. En 1701-1792 cobraven de l’ajuntament per exercir dita funció Francesc Homedes i Rafael Fernández. Aquest ens torna a aparèìxer citat en maig de 1702 en que exercia el càrrec municipal de macer dels jurats Rafael Fernández, i en 1843, precedint les autoritats i banda de música, amb motiu de la festa de proclamació de la reina Isabel II. En les efemèrides vinarossenques de 24 de febrer de 1591, el Mestre de Montesa Galceran de Borja, “atenent que la Vila de Vinaròs és de les més honraes i principals del Maestrat i que en ella acudeixen galeres i altres naus, se fan embarcaments de gens principals, concedeix als jurats porten als muscles rotllos i xies i que precedeixqua a l’ajuntament dos jurats” i també portar el mustassaf una bastó. Els nostres macers apareixen vigents encara en 1929 segons comentava el secretari Ramon Cid (Insignias de los concejales, (“Heraldo de Vinaroz”, 10-III-1929). Van perdurar fins la guerra civil de 1936. L’arquebisbe Meseguer i Costa relata l’anècdota del macer «Vicentet lo Masser» en la Rev. San Sebastián de 1916 (Vide Borso de Carminatti).

63  IDEM.

Comment here

60 − 59 =