Letra L

Lozano, Manuel

lozanoRamader. Manuel Lozano adquirí la ramaderia de bous del Marqués de Fuente El Sol de la Salvassòria que es torejaren a la nostra plaça amb èxit contundent a principis del segle XX. (Revista “Sol y Sombra”, febrer de 1911)

Comment here

77 + = 84