Letra L

López Císter, Joan Josep

lopez(Vinaròs 29-IV-1655). Metge. Va exercir a Vinaròs Va idear una recepta treta a la llum pels Justicia i Jurats de la nostra vila de per a curar la calentura «veneno el más común a los hombres», sent editat a València en 1684 per Francesc Mestre, impressor del “Sant Tribunal de la Inquisició”. El mètode consistia en aplicacions d’aigua gelada, tenint com a primer resultat que els seus col.legues es van dividir en seguidors i detractors i per tant que immediatament es van publicar llibres a favor i en contra del mètode del metge de Vinaròs.

Comment here

7 + 3 =