Letra L

Llorens Bellés, Francesc

(Vila-real). Diputat provincial pel districte de Vinaròs arràn de les eleccions de 1871, sent nomenat president de la Diputació en 1873.

Comment here

4 + 1 =