Letra L

Lleixiu

Dos marques d’aquest producte s’ han fabricat a la nostra ciutat. Així, cap a 1922-24 es promocionava la «Lejia La Flor Lorito», de Joan Esteller, al c. de l’Àngel, número 16. Als anys seixanta i setanta del segle XX, el Sr. Mercader produia la «Lejia La Ermita», primer al carrer del Pilar en la casa de camp on havia viscut el pintor Puig Roda i després en la fàbrica nova de la partida Salines.

Comment here

8 + 2 =