Letra L

Llei, La

Setmanari local fundat i dirigit pel mestre nacional, el vinarossenc Santiago Soler Soler, en 1898. Va ser aquest periòdic, junt amb La Fulla de Col, de F. Argemí, l’únic escrit en llengua valenciana. Santiago Soler, pare del mestre Enric Soler Godes, es va traslladar després a Castelló on esdevindria a més a més escriptor i impressor. (Vide id. i «El Eco»). Aquest.autoanomenat «Semanari Satíric» l’editava la imprempta d’Antoni Fàbregues. Sols es van publicar tres números.

Comment here

48 + = 55