Letra L

Llatser Brau, Josep Manel

llatser(Vinaròs 1943 – 2006). Nascut a la «Raval de Càlig». Es titula en Enginyeria Industrial a l’ETSEI de Barcelona on inicia la seua activitat profesional en 1970, com a tècnic informàtic a l’empresa I.B.M. El mateix any es casa amb Lolín Velilla Cano i fixen la seua residència a Barcelona. Són pares de dos fills nascuts a Barcelona: Jordi (15.VII-1971), Enginyer Tècnic Agrícola, i Josep (7-VI-1973), estudiant d’Enginyeria Industrial; tots dos batejats a l’església de Sta. Magdalena de Vinaròs.
Josep Manuel és autor d’un interessantíssim treball sobre “La Casa dels Ayguals al Carrer de l’Àngel” (que finalitzà el 2 d’agost de 1998, festa del carrer de l’Àngel per a obsequiar-lo a alguns dels seus veïns), on es descriuen prioritàriament en moltes cartes personals propietat del seu arxiu particular les disputes per la casa que van sostenir la viuda d’Ayguals d’Izco i la seua neboda i pintora Isabel Mondéjar. Dit treball va ser publicat pel CEM en les 6es jornades d’estudis del Maestrat. Atzeneta d’octubre de 1998. Un altra obra històrica, també interessantíssima, fou la sèrie d’articles publicats al setmanari “Vinaròs”, baix el títol genèric de: “Un vinarossenc diputat al llatser_2.JPGCongrès”, sobre la nissaga dels Febrer de La Torre i en especial de Manuel Maria, Diputat per Vinaròs en diverses legislatures.

Comment here

92 − 87 =