Letra L

Llacunes, Les

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Es troba situada entre les partides dels Cabanils i La Palmera Grossa. El seu nom no té discussió i fa referència a llocs amb aigües estancades de tamany reduï

Comment here

+ 65 = 70