Letra L

Lassala i Losela, Joan Baptista

(Vinaròs, segle XVIII). Germà del bisbe. Com a persona destacada de la Vila, va signar el testimoniatge documental que es troba a l’arxiu municipal, de la necessitat perentòria de construir un nou edifici per a Ajuntament de la Vila, amb data de 24 de març de 1784.

Comment here

56 − = 52