Letra L

Lassala i Borrel, Joan Baptiste

(Vinaròs segle XVIII). Lloctinent del Comanador de Montesa. En 1770 era Comanador de la Comanda de les Viles de Vinaròs i Benicarló Pere Salazar i Oterrera, qui ostentava els alts càrrecs de Mariscal de Camp, Capità General i President de la Reial Audiència i Provincial de Guatemala i Cavaller de Montesa. Deixant el seu càrrec en mans del nostre paisà, aquest exercí la seua autoritat, disposant el nou Ajuntament i manant que el dia 1 de gener de 1771 acudiren a la missa major a jurar el càrrec i prendre possessió, conforme a l’antiga costum, baix pena de 25 lliures, però no va fer falta, perquè el nou alcalde, Pere Antoni Cruz, va ser persona de gran prestigi, i va ocupar la presidència de l’Ajuntament durant molts anys.

Comment here

− 3 = 5