Letra L

Lagos, Plaça

Es troba dita plaça dins de la Colònia Europa i recorda l’emigració de vinarossencs a Nigèria seguint els passos de Josep Maria Puigcerver Farcha als anys seixanta, setanta i vuitanta. (Vide id).

Comment here

19 + = 26