Letra L

Lacruz

Llinatge vinarossenc. Josep Lacruz fou regidor i procurador general en 1790; Fra Tomàs Lacruz es citat per Borràs Jarque (pàgina 200) com frare dels agustins de Vinaròs; Joan de la Cruz Gros apareix signant en l’acta de col-locació de la primera pedra de l’església del convent de la Divina Providència en 1880.

Comment here

94 − 88 =