Letra K

Kàcidas, Los

kacidasConjunt musical juvenil vigent en 1968, coetani del “Géisers”. Estava integrat per Juan Carles Pla Marco, Joan Bas, Miguel Angel Bort, Carles Casanova, Roberto, etc, entre d’altres.

Comment here

4 + 1 =