Letra J

Jutge de pau

Figura creada en 1856, que recau en un ciutadà que es deu considerar prudent, cult i de costums exemplars, tenint la firme voluntat de resoldre les coses amb justícia, però que més que aplicar les lleis devia aplicar-se a concordar les voluntats dels veïns per alguna causa desavinguts.

Comment here

+ 65 = 66