Letra J

Justicia

justiciaCàrrec municipal més important, equivalent a l’actual d’alcalde i que presidia el Consell Municipal. L’elecció dels Justícies es feia per a un any i mitjançant el sistema d’insaculació a l’endemà de la festa de sant Tomàs. Durant eixe any no podien ocupar cap càrrec en el Consell ni pares, fills, germans, sogres o gendres, ni dos persones d’una mateixa casa.. El sou que rebia el càrrec de justícia era de 15 lliures valencianes (en 1680). Els noms que ens apareixen de justicia fins l’aparició dels alcaldes són els següents:

Justicia

Comment here

− 1 = 4