Letra J

Jurats de judicis

En 1916 apareix una llista de personatges, no sabem si tots de Vinaròs, que han d’acudir a l’Audiència de Castelló per formar part d’un Jurat que ha d’actuar en un judici per robatori. (Revista “San Sebastián”).

Comment here

7 + 2 =