Letra J

Junta de salvamento de naufragos

Entitat que es va constituir amb reglament redactat pel Comanant de Marina en setembre de 1882. Es va reconstituir en desembre de 1920, presidida per l’Ajudant de Marina, Joan Feliu Valero. Apareix vigent al febrer de 1922. A l’entrada dels dos moll, (el de llevant i el de ponent hi havien les dos casetes de fusta on es guardaven els bots i demés instruments de salvament). Tenia nitxos especials al cementeri per als ofegats en la mar, que encara actualment es conserven.

Comment here

73 − = 67