Letra J

Junta de defensa

Va ser creada en 1914 per a lluitar pels interesos de la localitat. Estava integrada per l’arxiprest mossèn Bono, conjuntament amb els presidents d’altres entitats, com Francesc Adell, president de la Lliga Marítima, Sebastià Bas, President de la Societat de Mariners i Sebastià Saura, president dels «Carpinteros de Ribera». Al 1915 van escriure al Ministre de Foment demanant el varadero per a la població. Es van recrear a les poblacions de la Província al febrer de 1922 per respondre als alts impostos i contribucions abusives. En realitat van ser tres les Juntes de Defensa que es van crear per eixe temps a Vinaròs, que van perdurar poc. Qui més en parla en d’aquesta questió és l’Ajudant d’Obres Públiques, Joan Ribera Gonel. Afirma que després de pronunciar una conferència a l’Ateneo, la qual va aparèixer publicada com a llibret, es va crear la tercera “Junta de Defensa”, la qual es va disoldre també al poc temps, sent pràcticament inoperant. Es realitzaven llavors gestions sobre els ferrocarrils de Valldezafan i d’Amposta-Vinaròs. Es van fer assemblees, reunions, contactes amb ministres i altres personalitats, viatges a Madrid, Barcelona, Tortosa, i un llarg etcètera i no es van aconseguir millores de cap tipus.

Comment here

75 − 71 =