Letra J

Joventuts musicals

joventutsAssociació cultural d’àmbit internacional que tracta de fomentar i difondre la música i organitzar concerts, fundada per Marcel Cuvelier a Bèlgica. L’entitat va ser creada a Vinaròs promocionada pels joves músics Sergi Pascual Rodiel, barceloní, i el pianista Lluís Avendaño que van publicar un encés memorandum d’aquest organisme el 24 de gener de 1981 i en el primer concert que l’entitat internacional va oferir el 13 de febrer. Va nèixer a Vinaròs en maig de 1981, sent la primera de la província. Es va presentar oficialment el dia 16 del referit mes a la Casa de la Cultura. Havien sigut elegits membres de la primera junta Lluís Avendaño Solá (president), Sergi P.Rodiel (Vice.president), Mari Carme Guimerà Talavera (secretària). Altres membres vocals destacats foren Martita van der Waall, Mari Pepa Rabasa, Mari Nati Acebes, Elvira Sanz, Felipe Osanz, Agustí Roso, J. V. Guimerà, Carles Carpe, Joan Forner, etc. Va arribar a tenir uns 144 socis. sent presidida l’entitat en 1993 per Mari Carme Guimerà. De l’organització de concerts pocs anys després se’n promouen des de la mateixa Generalitat Valenciana que traça convenis amb orquestres, intèrprets i corals nacionals o estrangeres les quals actuen al nostre auditori sense que el públic haja de pagar. L’activitat del grup de persones que amb molt bona voluntat ha dut endavant l’associació per tal motiu es va vore enmortida des del gener de 1994. El 4 d’abril de 1998 va ser nomenada nova junta, presidida per Sebastià Torres Camós.

Comment here

− 2 = 5