Letra J

Jornal

A Vinaròs es considera el jornal com la porció de terra cultivable que es podia llaurar en un dia o jornada amb una extensió de 3.771 metres quadrats. Abans, però, i fins a principis del segle XX, aquesta mesura agrària era tinguda com la part en que estaven plantats reglamentàriament 1.500 ceps, tenint en compte la gran importància que a Vinaròs tenia la vinya. Aquesta mesura de 3.771 metres quadrats ja es feia constar en el reglament de la «Comunidad de Labradores y Propietarios» de Vinaròs impresa l’any 1906: «Que un jornal es equivalente a 37 áreas y 71 centiáreas». En realitat i a tot el territori espanyol es considera jornal la tercera part d’una hectàrea (3.333’33 metres quadrats). A Alcanar, tant prop d’aquí, igual que a Ulldecona o Tortosa, el jornal català medeix però 2.190 metres, equivalent per tant a 1.000 ceps. (Vide mesures agràries). Vinaròs comptava als anys setanta amb uns 63.000 jornals cultivables censats. El Diccionari Alcover assenyala el jornal vinarossenc com de 1.500 ceps equivalent a 62,33 metres (¿?).

Comment here

+ 6 = 9