Letra J

Joncs

Plantes que es crien als llits dels rius secs com són els nostres. S’utilitzava fins al segle XIX, entre altres coses, per a fer cistelles i forrar garrafes de vidre. En sessió de l‘Ajuntament del 5 d’abril de 1895 s’acorda vendre a un canareu (perquè d’acord als seus cognoms no pot ser d’altre veïnat): “Acordóse vender a José Fibla Matamoros (típics cognoms canareus) los juncos y leña de un trozo del común del rio de Alcanar, con la obligación de cortarla durante este mes y el entrante y de pagar su importe de ocho pesetas a últimos del presente Abril”. (Bover. Migajas Históricas. Setm Vz, 23-XII-95).

Comment here

50 − = 40