Letra J

Joan XXIII, Avinguda

Va nàixer com a tal avinguda en gener de 1966, sent la perllongació del carrer de Pius XII i arriba en teoria fins l’estació. Mencionem en teoria perquè no està encara feta. Es van traçar les dos mencionades avingudes sobre el plànol per ser requisit indispensable quan s’havia de construir l’Institut, fent-se ràpidament la primera perquè els veins van cedir els terrenys, cas que no va succeir a l’altra banda de la carretera nacional. En maig de 2003 l’avinguda està ja tota en obres fins l’estació.

Comment here

67 − 59 =