Letra I

Instituto geográfico y estadístico

Segons la placa d’aquest Institut que es troba molt visible a l’estació del ferrocarril, l’altura sobre el nivell del mar pres sobre Alacant, de la nostra població en dit lloc és de 23’4 metres.

Comment here

+ 30 = 33