Letra I

Institut de Benicarló

En 1936 eren pocs els estudiants que emprenien el batxillerat. Molts d’aquest alumnes es repartien entre els col.legis de la Sagrada Família de Vinaròs i altres de Tortosa i de Benicarló. En aquest darrer Institut estudiaven el batxillerat en 1936 els vinarossencs Maria Talavera, Pepita Bosch, Pilar Nos, Encarna Gausachs (mestra), Josep Lluís Vicent Díaz, Antonio Fora, Alfred Giner Sorolla (científic), Enric Fressinier (enginyer), Ricard Anguera (pèrit químic), Josep Castell, Josep Sánchez, Domingo Romeu (practicant), Josep Sebastià Farga (artista i poeta popular), Pedro Ribera, Frederic Anglès, Antoni Hospitaler, Joan Adell, Manuel Balaguer, Josep Puig, Joaquim Morán, Joan Guimerà i Joan Durán.

Comment here

50 − = 48