Letra I

Institut de batxillerat «Leopold Querol»

institutGràcies al vinarossenc Leopold Querol, al entrar F. Balada alcalde de la ciutat es va aconseguir un Institut Laboral de Modalitat Marítimo Pesquera i ja s’havien trobat els terrenys, però va sorgir de seguida la possibilitat d’una Secció Delegada d’Ensenyanment Mitjà, depenent de l’Institut de Castelló que es va posar en funcionament a l’inici del curs 1966-67. Al començament del curs 1976-77 se li va imposar el nom de «Leopoldo Querol» en acte solemne d’homenatge al pianista vinarossenc per intercessió del qual es va aconseguir i es van agilitzar tots els tràmits institut_2per a la posada en marxa de l’Institut. Els seus directors fins al moment han estat: J. Francisco Zamanillo Urquiza, Josep Ferrer, José López Pérez (1976-77), Ramon Montesa Ferrando (1977-1984), Santiago Campo Álvarez (1984-88), Josep Tur Rubio (1988-92), Santiago Campo Álvarez (2a volta), Rafael Sabater Querol i Jordi Romeu Llorach (2001- 2003). Durant el curs 1994-95 s’ha ampliat l’edifici i s’han fet noves instal.lacions per a posar-lo d’acord a la nova llei de la LOGSE, per la qual déu d’acollir els alumnes que abans feien 7é i 8é a les escoles. Dites obres, dutes a terme per l’empresa Agromán, estaven pressupostades en mes de 300 milions de pessetes i s’havien realitzat en una part de terrenys que l’Ajuntament tenia reservats per a la futura ciutat esportiva.

Comment here

8 + = 16