Letra I

Inspección comarcal de educación

Servei establert a la nostra ciutat cap a 1968. Tenia la seu iniciada a construir en juny del mateix any al Camí del Carreró, sent contigua a la Biblioteca. Mentre va estar vigent va estar comandada per l’Inspector de Zona, D. Blas Osanz Barba.

Comment here

5 + = 9