Letra I

Imparcial, El

imparcialPeriòdic local d’aparició setmanal, fundat en 1905. El seu contingut era d’informació general, procurant la seua imparcialitat com indicava la seua capçalera «Semanario político, defensor de los intereses de la comarca». Va eixir a la llum per primera vegada el 7 d’octubre de 1905. El dirigia Miquel Torres, constant de quatre pàgines en foli major i s’imprimia a la imprempta Foguet de Tortosa. Va perdurar molt en el temps, ja que en la seua tercera època, de l’any 1915, va reduir el tamany a full normal i va passar a imprimir-se a Vinaròs, en la imprempta de Daniel Delmàs. Van aparèixer com a mínim 239 números. Tenia com a seccions fixes les notícies, una crònica religiosa, «Chispazos», Secció Agrícola, Secció obrera, «Salpicaduras», etc.

Comment here

3 + 7 =