Letra I

Ideario

idearioPeriòdic comarcal religiòs fundat pel llavors rector, Vicent Enrique i Tarancón, en 1943, d’aparició mensual i després bimensual. S’imprimia a la Imprempta Soto de Vinaròs. Estava escrit en la major part per Enrique i Tarancón, on difonia, com a consiliari de l’Acció Catòlica que era de tota la diòcesi, les seues propostes, reunions, consells, círculs d’estudi, etc. Posteriorment s’imprimia a Castelló.

Comment here

4 + 3 =