Letra H

Hort dels capellans

Lloc que es trobava a l’extrem del carrer de sant Miquel i que va ser adquirit al seu propietari, el jurisconsult i conseller del Suprem de Castella, Francesc Domenech, per a construir el segon cementeri de la vila. Actualment alli es troba l’Asil dels vellets o residència sant Sebastià, regida per les monges.

Comment here

24 + = 26