Letra H

Hoja dominical

Fulla que donava informació sobre la parròquia de l’Assumció dirigida per mossèn Lluís Riba Cano, i que s’imprimia amb cicloestil en un sol color que es canviava cada setmana. Va estar vigent des de 1973 i va durar mentre va permànèixer dit capellà com a coadjutor. (Vide Full parroquial). Molt poc després va aparèixer ja una fulla amb el mateix nom, impresa ja en impremta i de tota la Diòcesi que a partir del gener de 1985 va passar a denominar-se “Vida Diocesana”.

Comment here

− 5 = 2