Letra H

Hogar residència «San Sebastián»

hogarVide Asil dels vellets. Quan la Seguretat Social i les pensions dels jubilats han arribat a cobrir tot el món treballador, els asils dels «desemparats» en que els ancians i les monges malvivien de la caritat dels pobles, s’han anat transformat cada vegada més, en més o menys luxoses residències d’acord amb els temps més pròspers que es viuen. Els interns donen una part de les seues retribucions a canvi de les atencions que se’ls presten. Gràcies a aquesta pràctica les monges van poder modernitzar tot l’antic edifici transformant-lo integrament i inaugurant la nova església en la década de 1970.

Comment here

61 − = 51